Nastavení zvukové karty v programu DMX Music Visualization

Nastavení zvukové karty v operačním systému MS Windows XP

Stiskněte klávesu F3, nebo v menu Configuration vyberte položku Audio Setting (viz. Obrázek).

Zde u zvukové karty Select Sound Card nechte první položku, nebo zvolte konkrétní zvukovou kartu:

Jako vstup Select Record Input vyberte ten, ze kterého požadujete, aby probíhala analýza hudby. Tedy například některou z následujících možností:

Vstup vnějšího zdroje (Line In)

– v případě že požadujete provádět analýzu z vnějšího zdroje (např. z mixážního pultu, kde pravděpodobně použijete kabel Jack (vstup do notebooku) – CINC (výstup master z mixážního pultu – zde může být ještě potřeba CINC rozdvojka)

Mikrofon (Microphone)

– Analýza hudby bude prováděna pomocí mikrofonu. Je to sice jednoduchá volba bez kabeláže, ale analýza nemusí být moc kvalitní a navíc je snímán i hluk z okolí.

Směšovač stereo (Stereo Mix)

– Pokud potřebujete provádět analýzu na stejném počítači, který bude sloužit i jako zdroj hudby, vyberte tuto volbu jako např. Stereo, Mono, Wave.

Může se stát, že v programu nebudou na výběr žádné vstupy zvukové karty, ale pouze Universal input. V tomto případě je potřeba vybrat vstup pro záznam u ovladačů dodaných přímo výrobcem zvukové karty nebo ve Směšovači hlasitosti (Windows mixer), krerý otevřete kliknutím na tlačítko Windows Mixer.

! Nastavení záznamu je vždy společné pro všechny programy, proto pokud nastavíte správně záznam i pro jakýkoliv jiný program, bude Vám současně fungovat i DMX Music Visualization. Ověřit funkci záznamu je možno např. pomocí utility Záznam zvuku (Sound Recorder), která je obsažena v operačních systémech MS Windows (spuštění: Start > Programy (Všechny programy) > Příslušenství > Záznam zvuku) (spuštění en: Start > Programs (All programs) > Accessories > Sound Recorder).


Nastavení zvukové karty v operačních systémech Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 a 10

Stiskněte klávesu F3, nebo v menu Configuration vyberte položku Audio Setting (viz. Obrázek).

Zde u zvukové karty Select Sound Card ponechte první položku System default mixer (viz. obrázek).

Jako vstup Select Record Input ponechte první položku Universal input (viz. obrázek).

Spusťte Směšovač hlasitosti (Windows mixer) kliknutím na tlačítko Windows Mixer.

Řiďte se následujícími pokyny dle zvoleného zdroje, z nějž bude prováděna analýza hudby:

Vstup vnějšího zdroje (Line In)

– v případě že požadujete provádět analýzu z vnějšího zdroje (např. z mixážního pultu, kde pravděpodobně použijete kabel Jack (vstup do notebooku) – CINC (výstup master z mixážního pultu – zde může být ještě potřeba CINC rozdvojka)

Nastavení:

Otevřete záložku Záznam (Recordings). Po zapojení kabelu do počítače se zařízení zobrazí jako aktivní zařízení (viz. obrázek). Mikrofon musí být nastaven jako Výchozí zařízení (Default Device).

Pokud je v systému připojeno pro záznam více zařízení, je třeba pravým tlačítkem myši nastavit mikrofon jako Výchozí zařízení (Default Device). Nezaměňovat s nastavením Výchozí zařízení pro komunikaci (Default Communication Device).

Po provedení těchto kroků restartujte program DMX Music Visualization.

Mikrofon (Microphone)

– Analýza hudby bude prováděna pomocí mikrofonu. Je to sice jednoduchá volba bez kabeláže, ale analýza nemusí být moc kvalitní a navíc je snímán i hluk z okolí.

Nastavení:

Otevřete záložku Záznam (Recordings). Po zapojení mikrofonu do počítače se mikrofon zobrazí jako aktivní zařízení (viz. obrázek). Mikrofon musí být nastaven jako Výchozí zařízení (Default Device).

Pokud je v systému připojeno pro záznam více zařízení, je třeba pravým tlačítkem myši nastavit mikrofon jako Výchozí zařízení (Default Device). Nezaměňovat s nastavením Výchozí zařízení pro komunikaci (Default Communication Device).

Po provedení těchto kroků restartujte program DMX Music Visualization.

Směšovač stereo (Stereo Mix)

– Pokud potřebujete provádět analýzu na stejném počítači, který bude sloužit i jako zdroj hudby, vyberte tuto volbu jako např. Stereo, Mono, Wave.

Nastavení:

Otevřete záložku Záznam (Recordings).

V prostoru, kde jsou uvedena zařízení, vyvolejte dialog pravým tlačítkem myši a zvolte Zobrazit nepřipojená zařízení (Show Disabled Devices) a Zobrazit.

Mezi zobrazenými zařízeními najděte Směšovač Stereo (Stereo Mix) a pomocí pravého tlačítka myši jej nastavte jako Výchozí zařízení (Default Device).

Po provedení těchto kroků restartujte program DMX Music Visualization.

Pokud nenaleznete zmíněný Směšovač Stereo (Stereo Mix), znamená to, že ovladač vaší zvukové karty tuto funkci nepodporuje. V tomto případě jsou možná tato alternativní řešení:

A) Řešení kabelovým rozdělovačem (splitterem)

K zapojení budete potřebovat:

Audio rozdělovač (splitter) – 2x Jack 3,5 mm stereo (female) → 1x Jack 3,5 mm (male) stereo 

Audio kabel - Jack 3,5 mm (male) stereo → Jack 3,5 mm (male) stereo

  • Audio rozdělovač připojte do zdířky pro vstup (Line In) (většinou modré značení), či Mikrofon (Mic) (většinou růžové značení) na vaší zvukové kartě.
  • Audio kabel připojte do jedné zdířky na Audio rozdělovači a jeho druhý konec připojte na výstup (Line Out) (většinou zelené značení) na vaší zvukové kartě.
  • Do zbývající jediné volné zdířky na Audio rozdělovači připojte sluchátka, či reproduktory.

B) Řešení pomocí přídavného software

Řešení uvedené v bodě A je možné nahradit virtuálně pomocí programu Virtual Audio Cable.

Návod na nastavení programu společně s odkazem na stažení naleznete zde.

! Nastavení záznamu je vždy společné pro všechny programy, proto pokud nastavíte správně záznam i pro jakýkoliv jiný program, bude Vám současně fungovat i DMX Music Visualization. Ověřit funkci záznamu je možno např. pomocí utility Záznam zvuku (Sound Recorder), která je obsažena v operačních systémech MS Windows (spuštění: Start > Programy (Všechny programy) > Příslušenství > Záznam zvuku) (spuštění en: Start > Programs (All programs) > Accessories > Sound Recorder).
Rychlý kontakt

Pronájem: +420 272 272 501
pronajem@soh.cz

Eshop: +420 272 272 500
eshop@soh.cz


Podporují nás

SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


Ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění


CZE ENG SVK GER FRA ESP RUS

SOH podpora Nastavení zvukové karty v programu DMX Music Visualization