3D Vizualizace

Světelnou scénu ovládanou programem Music Visualization je možné vizualizovat přímo v programu Capture Polar.

Vizualizace je zdarma stažení ve verzi, která je omezena přibližně na 1 hodinu běhu od posledního spuštění. Pak je potřeba vizualizaci znovu spustit.

Vizualizace pomocí Capture Polar Vizualizace pomocí Capture Polar Program Music Visualization ke stažení

Program Capture Polar ke stažení


Nastavení vizualizace Capture Polar v programu Music Visualization


  • V programu Music Visualization je potřeba povolit funkci Art-Net. V záložce Configuration >> Art-Net stačí zaškrtnout volbu Enable. Hodnoty output universe a pipe mohou být nulové.

  • Vizualizace pomocí Capture Polar
  • Stačí již spustit program Capture Polar. V záložce Tools >> Options..je možné zvolit Preferred network address jako automatic, či případně vybrat konkrétní síťový adaptér ze seznamu.

  • Ńastavení Art-Net Capture Polar Nastavení Art-Net Capture Polar
  • Po tomto kroku je třeba povolit žádost programu Windows Firewall o povolení přístupu programu Capture Polar ke zvolené síti (dle vybraného síť. adaptéru - viz. obr.).

  • Ńastavení Art-Net Capture Polar
  • Ve vizualizaci je možné otevřít některý z hotových příkladů (třeba Opera.c2p). Tyto příklady lze stáhnout taktéž ze stránky Capture.
  • V záložce Universes vpravo dole v okně External Universe by se mělo již automaticky objevit rozhraní ArtNet Universe 0, Sub-Net 0, Input 1 (viz obr.)

  • Nastavení Art-Net Capture PolarRychlý kontakt

Pronájem: +420 272 272 501
pronajem@soh.cz

Eshop: +420 272 272 500
eshop@soh.cz


Podporují nás

SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


SOH.cz je účastníkem programu OPPI.


Ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění


CZE ENG SVK GER FRA ESP RUS

SOH produkty 3D Vizualizace